De NVvO bestaat sinds 1960 en is een multidisciplinaire koepelorganisatie met 30 aangesloten oncologische verenigingen/werkgroepen (zie tab "Organisatie").

Missie:
De NVvO is de professionele oncologische vereniging die zich wijdt aan de bestrijding van kanker door het organiseren van onderwijs, scholing en nascholing met als doel het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en scholing op het gebied van kanker, en hierdoor in brede zin de kwaliteit van de behandeling van patiënten met kanker te bevorderen.

Visie:

  • Het belang van de patiënt staat centraal in de kankerbestrijding
  • Patiënten en naasten vormen een belangrijke bron van informatie en kennis voor kankerbestrijding.
  • Samenwerken  van professionals binnen de oncologie is een voorwaarde voor de kankerbestrijding.
  • De NVvO is het aanspreekpunt voor de organisatie van multidisciplinair onderwijs in de oncologie.
  • Publieke middelen voor kankerbestrijding dienen optimaal ingezet te worden.


   

De NVvO  en onderwijs

 

De notitie NVvO Onderwijs en Opleiding (december 2016) vindt u hier


De NVvO en beleid

  • NVvO is vertegenwoordigd in de Federatie van Medisch Wetenschappelijke verenigingen


De NVvO en beurzen / prijzen

  • Reisbeurs van de René Vogels Stichting
  • Vertegenwoordigd in commissie Muntendamprijs
 


De NVvO en leden

 
  • De NVvO telt meer dan 650 individuele leden
  • Doelgroep:: medisch specialisten (al dan niet in opleiding), genetici, immunologen, psychologen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen oncologie, aio's en oio's, maatschappelijk werkers, vertegenwoordigers farmaceutische industrie