René Vogels Stichting

Bestuur Rene Vogels Stichting

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.


Wie was René Vogels?

René Vogels was een boomkweker uit Oirschot. In 1994 overleed hij aan maagkanker; hij werd drieëndertig jaar. René wilde dat zijn nalatenschap ten goede zou komen aan de kankerbestrijding. De erfenis werd ondergebracht in een stichting, met als doel "het verlenen van geldelijke steun aan het onderzoek, voorkomen en behandelen van kanker en in het bijzonder het beschikbaar stellen van gelden aan personen die op het terrein van de kankerbestrijding onderzoek doen". René vroeg zijn broer Jos om voorzitter van de stichting te worden. Vanwege de deskundigheid op het gebied van de kankerbestrijding kwam ook de Nederlandse Vereniging voor Oncologie(NVvO) in het bestuur. Op 4 augustus 1994 werd de stichting opgericht, op 11 augustus 1994 is René Vogels overleden.

Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting bestaan uit de nalantenschap van René, aangevuld door donaties en legaten van derden. De stichting is wettelijk erkend als goed doel.


Bestuur:

Voorzitter: dhr. Jos Vogels
Secretaris: prof. dr. Lukas Stalpers, radiotherapeut AMC
Penningmeester: prof. dr. Peter Siersema, maag- darm- en leverarts, Radboudumc
Bestuurslid: mw. drs. Anke Vogels 
Bestuurslid: prof. dr. Leendert H. Looijenga, onderzoeker pathologie, Erasmus MC/Prinses Máxima Centrum

René Vogels Stichting Overzicht