Bestuur Rene Vogels Stichting

René Vogels Stichting

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.


Lees meer

Voorwaarden RVS

De René Vogels Stichting richt zich op steun aan jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie die in het buitenland onderzoek willen doen of een cursus willen volgen.

Lees meer

Toekenningen

Jaarlijks worden gemiddeld 5-10 aanvragen toegekend. U vindt hier een lijst met de meest recente toegekende aanvragen.

Lees meer